אורטל קליין יועצת

אורטל  עוסקת במשפט המסחרי והאזרחי בדגש על חברות, מזכירות חברה, ממשל תאגידי וניירות ערך.

לאורטל ניסיון רב בדיני חברות, תאגידים וניירות ערך, והיא מעניקה יעוץ משפטי שוטף בסוגיות הקשורות עם דיני ניירות ערך ודיני תאגידים, מלווה באופן שוטף דירקטוריונים וועדות דירקטוריון, מייעצת ומטפלת בעניין עסקאות בעלי שליטה, הצעות רכש, נושאי ממשל תאגידי, ליווי תוכניות תגמול נושאי משרה, תוכניות אכיפה מנהלית ועוד. בנוסף, אורטל בעלת ניסיון בעסקאות מיזוג, פיצול ורה-ארגון מורכבות, עסקאות השקעה, עסקאות מכר והסכמים מסחריים. במסגרת מגוון תפקידיה הובילה אורטל תהליכים אירגוניים מורכבים, מתן יעוץ שוטף להנהלות תאגידים, מנכלים , דירקטורים ונושאי משרה וכן טיפלה בסוגיות ישוב סכסוכים בין בעלי מניות.

אורטל שימשה במשך 18 שנה כיועצת המשפטית הראשית ומזכירת חברות של אחת מקבוצות הקמעונאות הגדולות בישראל "אלון" חברת הדלק לישראל בע"מ אשר החזיקה בחברות ציבוריות (נסחרות בארה"ב ובישראל) וחברות פרטיות בתחומים שונים, בין היתר פעילות ענפה בתחום הדלק בישראל ובארה"ב, חיפושי הגז הטבעי ,גפ"מ, מזון וטקסטיל.

בשנים האחרונות היא מעניקה ייעוץ משפטי שוטף וליווי מסחרי לחברות בתחום האנרגיה, תעשיה, קנאביס רפואי וחברות הזנק.