אנדרי ניקל שותף

עו"ד אנדרי ניקל מתמחה בדיני הגבלים עסקיים, תחרות ורגולציה.

עו"ד ניקל מייעץ ללקוחות המשרד בכל ההיבטים הנוגעים לדיני ההגבלים העסקיים והתחרות, לרבות מיזוגים מורכבים, מיזמים משותפים, בקשות פטור מהסדרים כובלים, וכן דיני מונופולין. עו"ד ניקל עוסק בליטיגציה בתחום דיני הגבלים עסקיים, ומלווה לקוחות בענייני רגולציה והליכי חקיקה בתחום הגבלים עסקיים בפני רשות הגבלים עסקיים וגופי ממשלה אחרים. בנוסף, עו"ד ניקל מייעץ ללקוחות בנושאים הנוגעים לחוק הריכוזיות ולחוק קידום התחרות בענף המזון.

טרם הצטרפותו למשרד, עו"ד ניקל עבד כראש צוות מזון וחקלאות במחלקה המשפטית ברשות הגבלים עסקיים. במהלך תקופה זו, שימש כחבר הנהלת קרן מימון תובענות ייצוגיות במשרד המשפטים וכרפרנט אכיפה פרטית ברשות הגבלים עסקיים.

השכלה

LL.M.  (במשפט מסחרי), אוניברסיטת תל אביב, 2011

LL.B.  (בהצטיינות), אוניברסיטת תל אביב, 2007

לשכת עורכי הדין בישראל, 2008

תחומי התמחות

הגבלים עסקיים

רגולציה