אנדרי ניקל שותף

עו"ד אנדרי ניקל מתמחה בדיני תחרות ורגולציה.

עו"ד ניקל מייעץ ללקוחות המשרד בכל ההיבטים הנוגעים לדיני התחרות, לרבות מיזוגים מורכבים, מיזמים משותפים, בקשות פטור מהסדרים כובלים, וכן דיני מונופולין. עו"ד ניקל עוסק בליטיגציה בתחום דיני התחרות, ומלווה לקוחות בענייני רגולציה והליכי חקיקה בתחום התחרות בפני רשות התחרות (לשעבר רשות ההגבלים העסקיים) וגופי ממשלה אחרים. בנוסף, עו"ד ניקל מייעץ ללקוחות בנושאים הנוגעים לחוק הריכוזיות ולחוק קידום התחרות בענף המזון.

טרם הצטרפותו למשרד, עו"ד ניקל עבד כראש צוות מזון וחקלאות במחלקה המשפטית ברשות התחרות. במהלך תקופה זו, שימש כחבר הנהלת קרן מימון תובענות ייצוגיות במשרד המשפטים וכרפרנט אכיפה פרטית ברשות התחרות.

השכלה

LL.M.  (במשפט מסחרי), אוניברסיטת תל אביב, 2011

LL.B.  (בהצטיינות), אוניברסיטת תל אביב, 2007

לשכת עורכי הדין בישראל, 2008

תחומי התמחות

תחרות

רגולציה