נגה רובינשטיין שותפה

עו"ד נגה רובינשטיין מובילה את תחום הרגולציה והתחרות במשרדנו, והיא בעלת מומחיות ייחודית בייעוץ וייצוג משפטי בתחומי הרגולציה.

עו"ד רובינשטיין מלווה את לקוחותיה מראשיתם של ההליכים הרגולטוריים, בהליכי חקיקה ובקביעת מדיניות ומסייעת בגיבוש אסטרטגיה אל מול הרגולטור הרלוונטי, הן בפעילות יזומה והן בתגובה למהלכים של הרשויות. לצד אלו, עו"ד רובינשטיין מייצגת את לקוחותיה בהליכי אכיפה מנהליים ובתהליכים לקבלת אישורים והיתרים נדרשים מרשויות שונות, ומעניקה ייעוץ רגולטורי במסגרת עסקאות, מיזוגים והעברות שליטה. במסגרת עבודתה, עו"ד רובינשטיין עוסקת במתן ייעוץ משפטי לגורמים במגזר העסקי ובמגזר הציבורי בנושאים הקשורים לרגולציה ותחרות, ובכלל זה מתן ייעוץ, ליווי משפטי וייצוג בתחומי רגולציה כלכלית, תקשורת ושידורים, תשתיות, בריאות, מזון, תחבורה, היתרים, שינויים מבניים, שימועים בפני ועדות בין-משרדיות וציבוריות, הליכי חקיקה, הליכי אכיפה מנהליים, הסדרי ניגוד עניינים, רגולציה פיננסית ועוד.

עו"ד רובינשטיין צברה ניסיון רב שנים בשדה המשפט המנהלי והציבורי במסגרת עבודתה כיועצת המשפטית במשרד התקשורת וכן במסגרת עבודתה כראש מדור במחלקה הכלכלית-פיסקלית במשרד המשפטים.

בין לקוחותיה של עו"ד רובינשטיין נמנות חברות פרטיות וציבוריות, ישראליות ובינלאומיות, הפועלות במגוון תחומים, בכללם תחבורה, ביטחון, בריאות, מזון, אנרגיה, תקשורת ושידורים, קמעונאות, מחקר ופיתוח, שירותים פיננסיים ועוד.

השכלה

LL.M. (בהצטיינות), אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק, 1998

LL.B. (בהצטיינות), אוניברסיטת תל אביב, 1995

B.A., חשבונאות, אוניברסיטת תל אביב, 1995

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 1996

לשכת עורכי הדין בניו יורק, 1998

 

תחומי התמחות

רגולציה

תחרות

תקשורת

מכרזים

ליווי וייצוג בהליכי חקיקה