הגבלים עסקיים

משרדנו מייצג את לקוחותיו בהליכים מגוונים בפני רשות ההגבלים העסקיים וגורמים שלטוניים אחרים, בהליכים משפטיים הנדונים בפני בית הדין להגבלים עסקיים ובפני בתי משפט אזרחיים בתביעות לפי חוק ההגבלים העסקיים. בין היתר, משרדנו מעניק ליווי שוטף לחברות הגדולות והמובילות במשק בקשר עם דיני ההגבלים העסקיים, במסגרת עסקאות מיזוג ורכישה וכן במסגרת בקשות בענייני הסדרים כובלים, בעילות הנוגעות למעמד דומיננטי, כמו גם בקשר עם חקירות ובדיקות הנערכות על ידי רשות ההגבלים העסקיים.

השותפים ועורכי הדין במשרד מתמחים בליווי הליכים הנוגעים לדיני ההגבלים העסקיים ובייעוץ בדבר היבטים תחרותיים, וכן בקשר עם פעולות הנוגעות למונופולים, להסדרים כובלים ולמיזוגים. משרדנו עוסק רבות בחוק הריכוזיות, חוק המזון ובייצוג וליווי מול רשות ההגבלים העסקיים בגיבוש מתודולוגיות תחרותיות.