מכרזים

משרדנו מייצג גופים ציבוריים, מוסדיים ואחרים בתחום המכרזים. הליווי כולל עריכת מכרזים, ליווי ועדות מכרזים, וליטיגציה מנהלית בתחום זה, וכן ייצוג גורמים פרטיים המשתתפים במכרזים ציבוריים.

לשותפים ועורכי הדין במשרד התמחות במכרזים מורכבים מסוג BOT, PPP, PFI, הן בייצוג גופים מוסדיים, והן בייצוג גורמים פרטיים, וכן בכל הליכי מימון פרוייקטים (Project Finance).

לצוות המשרד נסיון רב בפרוייקטי תשתיות ומתקנים גדולים, והתמחות מיוחדת בפרויקטים מורכבים בתחום התחבורה. במכרזים מסוג זה אנו מייצגים הן את הצד המזמין, שהוא הסקטור הציבורי-ממשלתי, והן גורמים מן הסקטור הפרטי-עסקי, המתמודדים במכרזים מסוג זה. במסגרת זו אנו מלווים את הגופים הרלוונטיים משלב ניסוח המכרז, שלבי הבחירה המוקדמת והבחירה הסופית, ועד לשלב החתימה על החוזים והסגירה הפיננסית.

משרדנו מלווה גופים ציבוריים החבים בחוק חובת המכרזים, ובהם: בתי חולים, גופים מוניציפליים ומוסדיים. אנו עורכים את המכרזים עבור גופים אלה: מסמכי המכרז או התחרות, קביעת תנאי הסף, הקריטריונים לבחירת הזוכים, וניסוח חוזי ההתקשרות.

אנו מסייעים ללקוחותינו בליווי הדיונים בוועדות המכרזים, בחינת העמידה בתנאי הסף, דירוג ההצעות, ובחירת ההצעות הזוכות.

משרדנו אמון גם על ריכוז תהליכי הכנת ההצעות מטעם מתמודדים במכרזים, וניתוח תנאי המכרז והמשקלות לבחירת ההצעה הזוכה. אנו מלווים את לקוחותינו בשלבי גיבוש הקבוצה המתמודדת, כולל ההסכמים הפנימיים בין חברי הקבוצה, בהכנת ההצעות, ובמו"מ הסופי לקראת חתימת החוזים.

מחלקת הליטיגציה שלנו עוסקת רבות בליטיגציה מנהלית, ובין השאר בתחום המכרזים, הן כמייצגים של ועדות המכרזים והן בייצוג גורמים פרטיים המערערים על החלטות של ועדות המכרזים.