רגולציה

משרדנו מעניק ייעוץ אסטרטגי לקבוצות מרכזיות במשק הישראלי ולחברות מובילות הפועלות בענף הבנקאות והפיננסים ובענפי התשתיות והשירותים, במגוון תחומי הרגולציה הכלכלית: בריאות, מזון, דואר, תקשורת ומדיה. כמו כן, משרדנו עוסק בתחום הגנת הפרטיות ומאגרי מידע ומעניק ללקוחותיו שירות מקיף במגוון רמות עומק – מפתרון מהיר של סוגיות נקודתיות ועד לקביעת אסטרטגיה רגולטורית ארוכת טווח, במטרה לסייע ללקוחותיו בגיבוש ונקיטת יוזמה רגולטורית פעילה, עוד בשלב עיצוב הרגולציה הכלכלית וגיבוש הליכי ההסדרה.

צוות הרגולציה והתחרות במשרדנו מלווה הליכי אכיפה מנהלית מול גופים מפקחים, כגון משרד הביטחון ומשרד התחבורה, וכן מלווה הסדרי ניגוד עניינים, הליכי "צינון" ועוד. הצוות מייעץ לחברות רב לאומיות, הפועלות בישראל ומחוצה לה ולמשרדי עורכי דין בינלאומיים, בקשר עם הרגולציה בישראל. כמו כן, הצוות מלווה חברות ישראליות, המעורבות בעסקאות בינלאומיות, הכפופות לבחינה ואישור של רשויות תחרות זרות, בכל הנוגע לניהול ההליך הרגולטורי מחוץ לישראל.