תקשורת

השותפים ועורכי הדין במשרדנו בעל ניסיון רב והיכרות עמוקה עם תחום התקשורת והטלקומוניקציה, והוא בעל בקיאות בסוגיות הרגולטוריות הסבוכות בתחום. השותפים ועורכי הדין שלנו מסייעים ללקוחותינו בקביעת אסטרטגיה רגולטורית ארוכת טווח, מייצגים אותם בשימועים בנושאי חקיקה ומדיניות ממשלתית בפני הגופים הממשלתיים הרלוונטיים, בכללם משרד התקשורת, המועצות והרשויות הציבוריות המפקחות על השידורים וכן מעניקים ייעוץ בקשר עם מכרזים בתחום.

משרדנו מעניק ליווי משפטי שוטף למגוון רחב של חברות מובילות הפועלות בתחומי התקשורת, הטלקומוניקציה והשידורים. ליווי זה כולל, בין היתר, ייעוץ ללקוחות בנוגע לרישיונות, מיזוגים ורכישות, רכישות והעברות אמצעי שליטה בתחום, עסקאות מקומיות ובינלאומיות, מימון, הסכמים חוזיים, היבטי פרטיות ואבטחת מידע, רגולציה ותחרות. הליווי המשפטי כולל גם ייצוג גורמים הפועלים בכל שרשרת המזון של תחום השידורים: פלטפורמות, ערוצי שידור, אולפני הפקות, מפיקים, יוצרים, משרדי פרסום ועוד.

עו"ד נגה רובינשטיין, העומדת בראש צוות הרגולציה והתחרות במשרדנו, שימשה במשך שש שנים בתפקיד היועצת המשפטית של משרד התקשורת והייתה אמונה על הרפורמות המהפכניות שעבר שוק התקשורת בישראל בשנים האחרונות, הובילה וליוותה אותן מקרוב.